ha.nig (bn.)
1 (van ontwerpers) eigenzinnig vooruitstrevend en vernieuwend => focus op techniek